Type plan: wijzigingsplan
Naam van het plan: wijzigingsplan Nijewei12 Driezum
Status: vastgesteld
Plan identificatie: NL.IMRO.1891.wpDRnijewei12-0401

Regels

1 Inleidende regels

Artikel 1 Begrippen

  1. Plan:
    het bestemmingsplan 'Driesum' van de gemeente Dantumadiel, vastgesteld door de gemeenteraad van Dantumadiel op 26 juni 2007.
  2. Wijzigingsplan:
    het wijzigingsplan 'Nijewei 12 Driezum' van de gemeente Dantumadiel zoals vervat in de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.1891.wpDRnijewei12-0401 met de bijbehorende regels. Op het wijzigingsplan zijn de regels en bijlagen behorende bij het plan zoals genoemd onder 1 voor zover relevant van toepassing.
  

Artikel 2 Wijze van meten

Bij toepassing van deze regels wordt gemeten conform de regels in artikel 2 van het plan zoals genoemd in 1.

2 Bestemmingsregels

Artikel 3 Tuin

Op deze bestemming zijn de bestemmingsplanregels uit artikel 4 behorend bij het plan zoals genoemd in 1 van toepassing. 

Artikel 4 Wonen

Op deze bestemming zijn de bestemmingsplanregels uit artikel 3 behorend bij het plan zoals genoemd in 1 van toepassing, met dien verstande dat in artikel 3 het begrip 'Woondoeleinden' gelezen moet worden als 'Wonen'.

3 Algemene regels

Op het wijzigingsplan zijn de Overige bepalingen (artikel 15 t/m 19) behorende bij het plan zoals genoemd in 1 van toepassing.

4 Overgangs- en slotregels

Op het wijzigingsplan zijn de overgangsregels uit artikel 20 behorend bij het plan zoals genoemd in 1 van toepassing.

Artikel 5 Overgangsrecht

Op het wijzigingsplan zijn de overgangsregels uit artikel 20 behorend bij het plan zoals genoemd in 1 van toepassing.

Artikel 6 Slotregel

Deze regels worden aangehaald als: 
 
Regels van het wijzigingsplan 'Nijewei12 Driezum' van de gemeente Dantumadiel.